Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Seminář "Město v pohybu"

MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra a určený zejména pracovníkům veřejné správy měst 12. května 2015 od 9:30 do 15:30 hodin v Praze Pořádá Nadace Partnerství s partnery Přihlášky a podrobnosti: http://www.cestymesty.cz/Konference/Seminar-Mesto-v-pohybu.aspx Cíle semináře: - shrneme aktuální situaci vztahu dopravy a městského prostředí - představíme možnosti a přínosy systematického monitoringu cyklistů a pěších - zhodnotíme současné možnosti podpory šetrné mobility ve městech - blíže poznáme možnosti a výhody zklidňování dopravy -podrobně se podíváme na současné trendy v bezpečnosti silničního provozu -představíme několik inspirační příkladů dobré praxe z měst v ČR i zahraničí Předběžný program: I. BLOK: MĚSTSKÁ MOBILITA - SITUACE, VÝZVY, NOVÝ PŘÍSTUP Městská mobilita - aktuální situace a výzvy Daniel Mourek (European Cyclist Federation) Město s dobrou adresou aneb Plán udržitelné městské mobility "lidskou řečí" Jaroslav Martínek (Asociace cykloměst) Trendy a přístupy k řešení městské mobility - zkušenosti z realizace plánu udržitelné mobility v Brně Iva Machalová (magistrát města Brna) Trendy a nové přístupy k řešení městské mobility - zkušenosti z města Litoměřice Antonín Tym (město Litoměřice) II. BLOK: MONITORING CYKLISTICKÉ A PĚŠÍ DOPRAVY Jak na monitoring cyklistické a pěší dopravy Luboš Kala (Nadace Partnerství) Monitoring cyklistické a pěší dopravy - případová studie Pardubice Vojtěch Jirsa (město Pardubice) Monitoring cyklistické a pěší dopravy - případové studie ze zahraničí Pete Dunsmoir (Eco-counter) III. BLOK: BEZPEČNOST - PREVENCE, BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL Bezpečné cesty do škol - zkušenosti z českých měst Radek Patrný (Nadace Partnerství) Bezpečné cesty do škol - příklad z obce Kostelní Lhota Tomáš Drobný (obec Kostelní Lhota) Prevence a zvyšování bezpečnosti v městském prostředí Robert Štastný (Škoda Auto) Cesty městy - soutěž pro chytrá dopravní řešení slaví jubilejní 15. ročník - Petr Šmíd, Anna Petříková (Nadace Partnerství) Cesty - příklad chytrého dopravního řešení ...

zpět na odborné akce