Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konferencia " Dopravné inžinierstvo 2016"

7-8.júna 2016 Miesto konania: Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, budova NR3 Cieľ konferencie: výmena odborných ako aj vedeckých poznatkov z riešenia problematiky dopravného inžinierstva na Slovensku a v zahraničí. Tematické oblasti konferencie:  riešenie organizácie dopravy v mestách,  dopravné plánovanie, modelovanie a prognózovanie dopravy,  verejná osobná a nemotorová doprava,  dopravné značenie,  využívanie informačných a iných technológii v doprave,  inteligentné dopravné systémy,  parkovanie – statická doprava, a pod. http://kcmd.uniza.sk/sk/konferencia-dopravne-inzinierstvo-2016/ Garant konferencie: doc.Ing. Marián Gogola, PhD. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Katedra cestnej a mestskej dopravy Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina tel.: +421 41 513 546 | mobil: +421 949 205 604 e-mail: marian.gogola@fpedas.uniza.sk Web: kcmd.uniza.sk

zpět na odborné akce