Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - Ochrana ovzdušia 2008

26. - 28.11.2008 Vplyv dopravy na ochranu ovzdušia Vysoké Tatry - Štrbské Pleso "Cieľom pripravovanej medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2008, tak ako v ostatných rokoch aj v tomto roku, bude riešenie stále aktuálnych otázok ochrany čistoty ovzdušia." Podrobné informace: Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ Hálova 5, 851 01 Bratislava Slovenská repblika tel./fax : ++421 2 624 13 223 mobil: ++421 915 882 444 948 883 443 e-mail: lukackova.blanka@kongresm.sk http:// www.kongresm.sk

zpět na odborné akce