Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

12. Integrovaná doprava a čistá mobilita Prahy a Středočeského kraje - 12. České dopravní fórum

12. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM, 16.2.2015, od 13:00 v sále SŽDC, Dlážděná 1003/7,Praha 1, Téma: "Integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje ČISTÁ MOBILITA - ALTERNATIVNÍ POHONY V DOPRAVĚ" Veškeré informace o konferenci naleznete na stránkách 12. ČDF http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2015/integrovana-doprava-2015/prihlaska-integrovana-doprava-2015/ Kontakt: Tomáš Kabele Project manager GSM: +420 702 066 654 Telefon sekretariátu společnosti: +420 246 032 773 TOP EXPO CZ Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2 web: http://www.top-expo.cz

zpět na odborné akce