Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - XIII. seminár Ivana Poliačka

20.-21.november 2008 Vplyv klimatických podmienok na technológie a konštrukcie v cestnom staviteľstve Doprastav, Košická 52, Bratislava Tematické zameranie seminára: 1. KLIMATICKÉ PODMIENKY SLOVENSKA 2. VÝZNAM A VPLYV KLIMATICKÝCH PODMIENOK NA CESTNÉ STAVITELSTVO A NA SPRÁVU A ÚDRŽBU CIEST 3. RIEŠENIA PRE STAVEBNÚ PRAX; NÁVRHY Organizačný garant: Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ Hálova 5, 851 01 Bratislava Tel./Fax: 02/62 41 32 23 Mobil: 0915 882 444, 0948 883 443 e-mail: lukackova.blanka@kongresm.sk http://www.kongresm.sk

zpět na odborné akce