Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní konference 2015

Dopravní konference 2015 se uskuteční 3.9.2015 v Kongresovém centru AFI Palace Pardubice. Program konference: Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry. Pořadatel: ČKAIT

zpět na odborné akce