Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference "Inteligentní doprava"

Konference Inteligentní doprava zaměřená na kooperaci telematických a asistenčních systémů, racionalizaci jízdy či využití dat o provozu pro řízení dopravy se koná 19.listopadu 2014 od 10:00 hodin v sále č. 1 na Výstavišti PVA EXPO Praha Letňany v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ENERGO. Konferenci zahájí Ing. Karel Dobeš, náměstek ministra dopravy pro sekci letectví, kosmických aktivit, dopravní telematiky, strategie a ICT. Po úvodním slovu vystoupí zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Martin Voříšek, s tématem Smart City a MPO a Ing. Roman Srp, výkonný ředitel Sdružení pro dopravní telematiku, který účastníky seznámí s aktuálními trendy v oblasti dopravní telematiky. Odborným garantem konference je Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan dopravní fakulty ČVUT, který pohovoří o inteligentní dopravě jako součásti konceptu Smart Cities. V akademickém bloku vystoupí Ing. Petr Bureš, Ph.D. (FD ČVUT) s přednáškou Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu a Doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. (FD ČVUT / ELTODO a.s.) se podělí o zkušenosti s implementací ITS ve městech a uvede konkrétní příklady z hl. m. Prahy. Cílem konference je vytvořit komunikační platformu profesionálů jak z oblasti státní správy, tak i dodavatelů řídících a informačních systémů v dopravě, softwarových řešení a telekomunikačních služeb. Účast na konferenci je zdarma pro předchozí registraci: http://www.stech.cz/konference/inteligentni-doprava.aspx Kontakt: Eva Brixi(Marketing Manager) brixi@stech.cz tel: 274 819 625 fax: 274 816 490 mobil: 734 201 212

zpět na odborné akce