Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

dopravně psychologický seminář - Psychická způsobilost k řízení

IV. dopravně psychologický seminář - 14.11.2014 - Olomouc - Katedra psychologie FF UP - budova Konviktu Seminář je určen pro dopravní psychology, dopravní specialisty, zástupce autoškol, zástupce dopravních společností a další odbornou veřejnost. Zaměřen je na možnosti (a meze) psychologické diagnostiky způsobilosti k řízení. Vůbec poprvé budou představeny základy nové metodiky pro posuzování psychické způsobilosti k řízení, kterou připravuje Katedra psychologie FF UP ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů a Testcentrem-Hogrefe. Další témata: - Diagnostika specifických skupin řidičů - Možností využití praktické řidičské zkoušky v rámci dopravněpsychologického vyšetření v ČR - Sociopsychologická analýza vybodovaných řidičů v ČR - Postupy pro provádění interview v rámci dopravněpsychologického vyšetření Další informace a možnost registrace naleznete zde: www.contexo.cz/doprava4.

zpět na odborné akce