Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - Verejná osobná doprava

18.-19.9.2008 Medzinárodná konferencia Doprastav; Správa účelových zariadení Košická 52, Bratislava Predbežnú prihlášku prosíme zaslať do 30.5. 2008 na adresu sekretariátu konferencie. SEKRETARIÁT KONFERENCIE Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ Ing. Gabriela ELIÁŠOVÁ Hálova 5, 851 01 Bratislava, SR tel./fax : ++421 2 62 41 32 23 mobil: ++421 915 882 444, 948 883 443 e-mail: lukackova.blanka@kongresm.sk http:// www.kongresm.sk

zpět na odborné akce