Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

XV. Dopravně - inžnýrské dny

Mezinárodní seminář XV. Dopravně - inženýrské dny se koná ve dnech v hotelu Zámeček v Mikulově. Tématem letošního ročníku je "Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích" Pořádá: pobočka ČSS při Brněnských komunikacích odborná sekce ČSS SAMDI Termín: 4.-5. června 2014 Program: 4.6.2014 I. Plánování, navrhování a realizace ploch a zařízení pro parkování II. Správa a provoz parkovišť a parkovacích domů Exkurze Večeře a Společenský večer 5.6.2014 III. Bezpečnostní opatření na průtazích komunikací I. a II. tříd IV. Bezpečnostní opatření na síti místních komunikací Oběd Volitelný doprovodný program: A. Chateau Valtice, degustace vín s možností nákupu vín B. Prohlídka historické části Mikulova, včetně Obřího sudu a Ditrichštejnské hrobky s průvodcem

zpět na odborné akce