Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

II. ročník celostátní konference ve stavebnictví TECH 21 Brno

II. ročník celostátní konference ve stavebnictví TECH 21 Brno s mottem "Trendy moderního stavitelství" proběhne dne 28.1.2014 v Brně. V rámci plenárního zasedání proběhne zhodnocení roku 2013 a výhled na rok 2014 v oblasti stavebnictví a presentace Nadace Na kole dětem. Konference bude dále pokračovat jednáními ve třech odborných sekcích, a to "Pozemní stavitelství", "Inženýrské stavby" a "Konstrukce". Koncepce konference je založena na více tematických odborných přednáškách, doplněných krátkými příspěvky jednotlivých zástupců firem k danému tématu. Konference bude ukončena společenským večerem zúčastněných. Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem. Konference je určena pro pracovníky ze sféry výrobní, projekční, montážní, investory a další odborné zájemce. Místo konání: Střední škola polytechnická, Brno Jílová 36g, BRNO, Přednášková aula, 1. patro Kontakt: Ing. Alan Malec ředitel odboru posuzování shody malec@qualiform.cz

zpět na odborné akce