Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

19. mezinárodní sympozium MOSTY 2014

Sympozium se koná ve dnech 24. - 25. dubna 2014 v Hotelu Voroněž v Brně v rámci 19. mezinárodního stavebního veletrhu IBF. Kontakt: Mgr. Daniela Pivodová pivodova@sekurkon.cz Tematické okruhy I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy - Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba - Plánování a financování mostních staveb - Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy - Příčiny vad a poruch mostních objektů a jejich důsledky II. Mosty v Evropě a ve světě - Informace o odborných zahraničních akcích - Věda a výzkum – příklady projektů - Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostních konstrukcí - Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mostní objekty - Havárie mostů – příklady III. Mosty v ČR – věda a výzkum - Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly - Životnost mostů – vliv z hlediska zvolených materiálů a konstrukčních systémů IV. Mosty v ČR - Projekty a realizace - Příklady projektů novostaveb, přestaveb a oprav mostů - Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů - Příslušenství mostů

zpět na odborné akce