Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

seminář Bezbariérové užívání dopravních staveb

4.3.2014 - Praha 2, Sokolská 15, Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro Cílem semináře je seznámit účastníky s novými principy tvorby bezbariérového prostředí dopravních staveb v návaznosti na současné právní prostředí a požadavky českých technických norem, včetně informace o připravované nové ČSN Bezbariérové užívání dopravních staveb – základní požadavky. Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT – odborný poradce pro oblast bezbariérového užívání, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava http://www.ckait.cz/staveduk/3341562

zpět na odborné akce