Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Národní cyklokonference - Vize 25 - Řešení pro města

Konference se uskuteční ve dnech 16. - 17. 9. 2013 v Pardubicích - v aule Dopravní fakulty Jana Pernera. Na konferenci je nutné se zaregistrovat na adrese www.cdv.cz/registrace/ Pozvánka je dostupná na www.cyklokonference.cz Kontakt: Ing. Jaroslav Martinek Oblast nemotorové dopravy Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Krapkova 3 779 00 Olomouc Tel.: +420 548 423 797 Mobil: +420 602 503 617 E-mail: jaroslav.martinek@cdv.cz

zpět na odborné akce