Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Cestná konferencia 2013 - Bratislava

Slovenská cestná spoločnosť organizuje v dňoch 19.-20. marca 2013 odborné podujatie "Cestná konferencia 2013". Záštitu nad týmto podujatím prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek. Miesto konania: Hotel Saffron****, Radlinského 27, Bratislava Témy konferencie: 1.Cestné hospodárstvo, rozvoj cestnej infraštruktúry a legislatíva 2.Projektovanie cestných komunikácií a cestný bezpečnostný audit 3.Výstavba, správa a údržba cestnej siete 4.Výkon stavebného dozoru na stavbách ciest a diaľnic Organizačný garant: Kongres STUDIO, spol. s r.o. Blanka Lukáčková mail: lukackova@kongres-studio.sk mobil: 0908 727 642

zpět na odborné akce