Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

18. mezinárodní sympozium MOSTY 2013 - Brno

18. mezinárodní sympozium MOSTY 2013 pořádané v rámci doprovodného programu 18. mezinárodního stavebního veletrhu IBF se koná 25. - 26. dubna 2013 v Brně. Motto sympozia: Mosty - stavby spojující národy a generace Tematické okruhy: - Okruh I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy - Okruh II. Mosty v Evropě a ve světě - Okruh III. Mosty v ČR - věda a výzkum - Okruh IV. Mosty v ČR - projekty a realizace Odborný garant Ing. František Menšík Tel. +420 723 528 475 Předseda přípravného výboru Ing. Jiří Chládek, CSc. Tel. +420 602 237 180 Podrobnosti zde: http://www.sekurkon.cz/kurz/9721

zpět na odborné akce