Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference Bezpečná dopravní infrastruktura 2013

Konference Bezpečná dopravní infrastruktura 2013

Konference Bezpečná dopravní infrastruktura 2013 se bude konat ve dnech 11. - 12. 11. 2013. Konference je zařazena mezi akce pořádané v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 akreditační body) a CKA (3 akreditační body). Přihláška na konferenci, pozvánka a formulář pro objednávky inzerce dostupné na: http://konference.af-cityplan.cz tel.: 277 005 532 cityplan@afconsult.com Mezinárodní konference "BEZPEČNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2013" Jako každým rokem, i letos pořádá firma AF-CITYPLAN ve spolupráci s Ústředním Automotoklubem ČR mezinárodní konferenci na téma bezpečnosti dopravní infrastruktury. Tato úspěšná akce se koná ve dnech 11. – 12. listopadu 2013 v tradičních prostorách kongresového sálu Masarykovy koleje v Praze 6 a nad jejím konáním opět převzala záštitu řada významných představitelů politické i profesní sféry v čele s bývalým ministrem dopravy, Ing. Zbyňkem Stanjurou, a ministrem pro místní rozvoj, Mgr. Františkem Luklem, MPA. Konference je určena nejen správcům pozemních komunikací, ale také orgánům státní správy a samosprávy, dopravním expertům, složkám integrovaného záchranného systému, dopravcům, stejně jako například pojišťovacím institucím. Zkrátka všem, kterým není lhostejný bezpečnostní stav dopravní infrastruktury v ČR, a kteří mohou přispět k jeho zlepšení. Akce je pořádána již od roku 2006 a všechny uplynulé ročníky se těšily značné pozornosti zájemců ze všech sektorů, kterých se bezpečnost dopravy dotýká. V sále se každoročně vystřídá na 150 posluchačů, kteří během uplynulých sedmi ročníků mohli vyslechnout 155 přednášek. Rozmanitost přednášejících zastupujících různé části dopravního a bezpečnostního spektra a různé úhly pohledu na společnou problematiku umožňují konfrontaci různých názorových proudů a vzájemné pochopení základních principů, nástrojů a opatření, které mohou vést k významnému zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a to často relativně nízkými náklady. Konference nese právem označení „mezinárodní“, neboť na všech pořádaných ročnících zazněly příspěvky zahraničních expertů z řady evropských zemí. Své poznatky z oblasti bezpečnosti pozemních komunikací prezentovali odborníci z Velké Británie, Slovenska, Finska, Švédska, Nizozemí, Kanady a Německa. V posledních letech se konference těší také značnému mediálnímu zájmu, záznam z pořádané tiskové konference, která je součástí akce od roku 2011, loni vysílala Česká televize ve svém hlavním zpravodajském pořadu Události, související články otiskly nejčtenější internetové portály a téma zaznělo také v rozhlasovém vysílání. Velkou popularitu získala každoročně prezentovaná aktuální riziková mapa dálnic a silnic I. třídy vypracovaná v rámci programu EuroRAP, na jehož zavádění v ČR se obě pořádající instituce podílejí. Z hlediska profesní odbornosti byl význam konference výrazně podpořen jejím zařazením do programu vzdělávacích akcí pořádaných v rámci programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a do programu celoživotního vzdělávání České komory architektů. Letošní ročník konference také naváže na značný úspěch doprovodné akce realizované v roce 2012 - jízdu historickou tramvají a následnou návštěvu Muzea MHD v Praze - která se konala u příležitosti 20. výročí působení společnosti AF-CITYPLAN na českém trhu. Tentokrát připravili organizátoři exkurzi do nové budovy Fakulty architektury ČVUT od prof. Ing. akad. Arch. Aleny Šrámkové. Exkurze s výkladem architekta se bude konat 1. den konference po skončení přednášek. Účast na této doprovodné akci je pro všechny účastníky konference zdarma (nutné potvrzení účasti v přihlášce z důvodu omezené kapacity). Po prohlídce bude následovat společenský večer s rautem, na který je také možno se samostatně registrovat. Přihlášení na konferenci je již tradičně řešeno pomocí online formuláře dostupného na internetových stránkách konference na adrese http://konference.af-cityplan.cz. Zároveň je možné pořadatele konference kontaktovat s jakýmkoli požadavkem nebo dotazem na uvedených telefonních číslech a emailových adresách. AF-CITYPLAN i ÚAMK ČR se těší na Vaši účast a doufají, že akce opět přispěje k osvětě a výměně cenných odborných zkušeností mezi těmi, kterým není lhostejný bezpečnostní stav dopravní infrastruktury a snaží se o snižování negativních společenských a ekonomických dopadů plynoucích z dopravních nehod.

zpět na odborné akce