Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

XIV. Dopravně-inženýrské dny - Hustopeče

4. - 6.6. 2013, Hustopeče Garanti: Prof.Ing. František Lehovec, CSc., ČVUT Praha, fakulta stavební Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., ČVUT Praha, fakulta dopravní Ing.Luděk Bartoš, ČSS SAMDI Prof.Ing.Bystrík Bezák, CSc., Stavebná fakulta STU Bratislava Prof.Ing.Kudrna, CSc., VÚT Brno Ing.Leoš Chasák, Brněnské komunikace a.s. Ing.Rudolf Kubr, ČSS, organizace semináře Tematické bloky: VÝZNAMNÉ DOPRAVNÍ STAVBY MOSTY A TUNELY V INTRAVILÁNECH MĚST PROVOZ A ŘÍZENÍ INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ POZNATKY Z PROVOZU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VE SR ŘEŠENÍ KŘIŽOVATEK V MĚSTSKÝCH AGLOMERACÍCH TÉMATA SOUVISEJÍCÍ S DOPRAVNÍM INŽENÝRSTVÍM Kontaktní osoby: Průšová Dana tel. 543240644, 603439255, prusova@bkom.cz Ing.Rudolf Kubr tel. 723262329

zpět na odborné akce