Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Seminář - Asfaltové úpravy snižující hluk z dopravy

Seminář se uskuteční 30. 5.2012 od 10:00 v prostorách Fakulty stavební, ČVUT v Praze, posluchárna C 223. Přihlášky: do 25.5.2012 na emailovou adresu petr.mondschein@fsv.cvut.cz. Simultánní překlad z anglického jazyka je zajištěn. Pořádá Sekce Asfaltových vozovek při České silniční společnosti společně s katedrou silničních staveb Fakulty stavební, ČVUT v Praze V rámci semináře vystoupí Prof. Dr. Meor Othman Bin Hamzah (Universiti Sains Malaysia a hostující profesor na TU Delft) Program: 1. Zahájení semináře – Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc., Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 2. Prof. Dr. Meor Othman Bin Hamzah – Nové trendy a možnosti v oblasti výzkumu drenážních asfaltových koberců 3. Vystoupení odborníka z oblasti měření hluku 4. Ing. Jan Valentin, Ph.D. – Představení projektu TAČR Trvanlivé akustické asfaltové vrstvy s uplatněním výkonových asfaltových pojiv modifikovaných mikrogranulátem pryže včetně inovativní technologie jejího mletí

zpět na odborné akce