Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Trendy evropské dopravy

odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2012 od 10:00 do 17:00 v zasedací síni Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze. Program této konference naváže na 8. ČDF na téma Městská a příměstská doprava (25.4.2012) a má za cíl zasadit dopravu metropolitního regionu Prahy do širších evropských souvislostí. S konferencí jsou spojeny slavnostní akty: - Vyhlášení vítězů soutěže ČDS&T 2011 v Betlémské kapli (17. 5. od 18.00 hod.) - Přijetí a diskuze odborníků na dopravu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (18. 5. od 10.00 hod.) Přihlášky: konfrence@top-expo.cz Program: http://www.top-xpo.cz/konference/ted-2012/

zpět na odborné akce