Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Pozemní komunikace 2012

Konference proběhne 21. června (FSv ČVUT, katedra silnic a ČSS) Praha, Masarykova kolej REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ JE OD 8:00 DO 9:00 HOD. Přípravný výbor: Ing. Petr Pánek, Ph.D. - petr.panek@fsv.cvut.cz Ing. Filip Eichler - filip.eichler@fsv.cvut.cz PROGRAM KONFERENCE: 09:00 - 10:15 ZAHÁJENÍ KONFERENCE, ÚVODNÍ PŘÍSPĚVKY Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, předseda přípravného výboru konference Ing. Pavel Richter - náměstek primátora hl. m. Prahy Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc - Děkanka, Fakulta stavební ČVUT v Praze Prof. Ing. František Lehovec, CSc. - předseda České silniční společnosti Ing. Petr Vůjtěch - Ministerstvo dopravy ČR, vedoucí oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciální stavebního úřadu Ing. Zbyněk Hořelica - Státní fond dopravní infrastruktury, Financování dopravní infrastruktury 10:15 - 11:00 BLOK 1 - PŘEDNÁŠKY Tvorba a inovace technických předpisů pro PK Ing. Petr Svoboda - Sdružení pro výstavbu silnic Praha Příprava a realizace staveb vybraných PK Ing. Vratislav Škvor - PRAGOPROJEKT, a.s. 11:30 - 12:30 BLOK 2 - PŘEDNÁŠKY Vliv lidského faktoru na bezpečnost pozemních komunikací Ing. Jiří Landa - CITYPLAN spol. s r.o. Dopravně inženýrská data pro posuzování negativních vlivů dopravy na životní prostředí Ing. Jan Martolos - EDIP s.r.o. Výroba asfaltových zmesí vo výrobni – ekonomika a kvalita Ing. Vladimír Řikovský, CSc. - VUIS - CESTY spol. s r.o. POZEMNÍ KOMUNIKACE 2012 13:30 - 15:00 BLOK 3 - PŘEDNÁŠKY Posudzovanie drsnosti vozovky na základe brzdných spomalení Doc. Dr. Ing. Jozef Komačka - Žilinská univerzita v Žiline Stavebná Fakulta, Katedra cestného staviteľstva Ovlivňují povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací nehodovost Leoš Nekula - Měření PVV Diagnostikou k optimalizaci a efektivitě prováděných oprav pozemních komunikací Ing. Václav Neuvirt, CSc. - Nievlt Labor, spol. s r.o. Stavebnictví a silniční dopravní infrastruktura – současnost a výhled Ing. Petr Čížek - Sdružení pro výstavbu silnic Praha 15:30 - 16:30 BLOK 4 - PŘEDNÁŠKY Dosavadní zkušenosti EUROVIA s realizací nízkohlučného koberce Viaphon Ing. Petr Bureš - EUROVIA Services, s.r.o. Atypické hydraulicky stmelené směsi v konstrukci vozovky Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - ČVUT v Praze, Fakulta stavební Cyklistická doprava a její bariéry Ing. Jaroslav Martinek - CDV Brno, v. v. i. Poster - sekce je volně přístupná po celou dobu konání konference (9:00 -16:45) Energetická náročnosť pri stavbe konštrukcie vozoviek Ing. Andrea Zuzulová, PhD., Ing. Silvia Štefunková, PhD. - STU v Bratislave, Stavebná fakulta Ekonomická efektívnosť opráv a údržby CB vozoviek na pohybových plochách letiska Ing. Andrea Zuzulová, PhD., Ing. Dominika Hodáková - STU v Bratislave, Stavebná fakulta

zpět na odborné akce