Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravně inženýrské dny

Dopravně inženýrské dny se uskuteční ve dnech 6. - 7.6.2012 v Hustopečích. Program: I. VÝZNAMNÉ DOPRÁVNÍ STAVBY Prof.Ing.František Lehovec CSc., Česká silniční společnost 1. Nové pojetí dálniční sítě v ČR Ing.Milan Dont, odbor pozemních komunikací MD ČR 2. Vliv Pražského okruhu (úsek Slivenec-Modletice/dálnice D1) na automobilovou dopravu po roce provozu. Ing.Jan Adámek, TSK ÚDI Praha 3. Program prípravy a výstavby diaľnic a rychlostných ciest v Slovenskej republike Ing.Pavol Kirchmayer, MDaPT Slovenské republiky 4. Modernizace D1 v úseku Mirošovice-Kývalka Ing.Radek Mátl, ŘSD ČR II. DOSTAVBA SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VE VELKÝCH MĚSTECH Ing.Josef Luňáček, Brněnské komunikace a.s. 1. Královopolské tunely Ing.Josef Luňáček, Brněnské komunikace a.s. 2. Tunely Blanka Ing.Ludvík Šajtar, Ing.František Polák, SATRA 3. Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě-dopravní terminál Ing.Jiří Tichý VŠB-TU Ostrava, Ing.Navrátilová Margita, Ostravské komunikace a.s. 4. Zprovozňování nových dopravních staveb v Praze-Vysočanská radiála-I.stavba. Ing.Vladimír Kadlec-TSK Praha, ÚDI III: ZAVÁDĚNÍ INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ NA SILNIČNÍ SÍTI ČR Prof.Ing.Pavel Přibyl, CSc., ČVUT Praha 1. Národní dopravní informační centrum v Ostravě. Ing.Petr Mahdal, ŘSD ČR, odbor silniční databanky 2. Současný stav a další rozvoj telematiky v ČR Ing.Roman Srp, Sdružení pro dopravní telematiku 3. Zkušenosti z provozu liniového řízení na Silničním okruhu okolo Prahy Ing. Dušan Krajčíř, Eltodo EG 4. Modernizace dopravní ústředny SSZ v Brně Ing.Antonín Havlíček, Brněnské komunikace a.s. IV: VÝSTAVBA DÁLNIC A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE Prof.Ing.Bystrík Bezák ,CSc., Slovenská cestná spoločnosť 1. Monitorovanie dopravného prúdu v reálnom čase a spoplatnenie parkovania verejného priestoru v meste Ing.Tibor Schlosser, CSc., Magistrát hl.m.SR Bratislava 2. Rozvoj regiónov a rozvoj cestnej infraštruktúry na území Slovenska PhDr. Mária Kocianová, Alfa 04 a.s. 3.Územný generel Bratislavskej župy - metodika spracovania a návrh Ing.Dr.Milan Skýva, DIC Bratislava, s.r.o. 4. Infraštruktúra IDS v Bratislave Ing.Peter Ĺos, PhD., Ing.Igor Ripka, PhD., MDaPT SR, IR Data 5.Cezhraničný manažment cestnej bezpečnosti Prof.Ing. Bystrík Bezák, CSc., Ing. Vladimír Kapusta,PhD., Ing.Peter Rakšányi, PhD. Katedra dopravných stavieb, stavebná fakulta, STU v Bratislave V. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA SÍTÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing.Luděk Bartoš, ČSS SAMDI 1. Využítí dopravně-inženýrských analýz pro stanovení priority investic do dopravní infrastruktury Ing. Jiří Lávic, Cityplan, s.r.o. 2. Metody a software na posuzování kapacity pozemních komunikací a křižovatek Ing. Luděk Bartoš, Ing.Aleš Richtr, EDIP s.r.o. 3. Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze Ing.Tomáš Havlíček, Ing.Jan Adámek, TSK Praha-ÚDI 4. Aktualizace TP 179 - navrhování komunikací pro cyklisty Ing.Adolf Jebavý, ADOS Ing.Zbyněk Sperat, PhD., CDV v.v.i. 5. IDEKO-Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR Ing.Radim Striegler, CDV v.v.i. VI. RŮZNÉ - TÉMATIKA SOUVISEJÍCÍ S DOPRAVNÍM INŽENÝRSTVÍM 1. Využití technologií mobilního laserového skenování a georadaru na problematickém úseku D11 Ing. Lukáš Vodehnal, GEOVAP, spol. s r.o., 2. Preference MHD v Praze Ing.Jindřich Prior, Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. 3. Nehody v ČR, porovnání v rámci Evropy Ing. Josef Tesařík, Policejní prezidium ČR

zpět na odborné akce