Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference k prezentaci systému bike sharing a projektu OBIS

Závěrečná konference projektu OBIS se koná 21. června 2011 v Praze na Ministerstvu dopravy Registrační adresa: Jiří Galatík jiri.galatik@cdv.cz O projektu OBIS a systému Bike sharing: OBIS je evropský projekt, jehož cílem je shromažďování a sdílení zkušeností se systémy bike sharing v Evropě. Bike sharing, tedy sdílení jízdních kol, je významným příspěvkem v řešení městské mobility. Jde o relativně novou věc, automatizované systémy bike sharing se rychle rozvíjejí teprve v posledních letech. Jen necelý rok je v provozu např. systém Barclays Cycle Hire, který obyvatelům i návštěvníkům Londýna nabízí 6000 jízdních kol, které jsou k dispozici ve více než 300 stanicích v centrálním Londýně. Za prvních šest měsíců provozu bylo zaznamenáno přes 2 miliony použití a byly tak překonány i ty nejpozitivnější předpovědi. Výzkum v rámci projektu OBIS ukázal, že v některých evropských systémech cca 10 až 20% cest na kole přímo nahrazuje cesty autem nebo taxíkem. Tímto způsobem bike sharing přispívá ke zdravější, čistější a udržitelné městské mobilitě. Konference bude příležitostí k prezentaci výsledků projektu a k přenosu poznatků do našeho prostředí. Další informace je možno získat na www.obisproject.com, nebo na www.cyklostrategie.cz/cykloinfrastruktura/intermodalita-cyklo/bike-sharing

zpět na odborné akce