Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravně inženýrské dny 2008

Dopravně inženýrské dny 2008

4.-5.6.2008 Dopravně inženýrské dny 2008, Mikulov Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu Seminář je zařazen do vzdělávacích akcí ČKAIT pro rok 2008 Pořádá ČSS - pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s.. Časový program semináře : 03.06.2008 Prezence : HOTEL ELIŠKA 16.00 – 21.00 hod. 04.06.2008 Prezence : HOTEL ELIŠKA 8.00 – 10.00 hod. Vlastní program semináře: 04.06.2008 : 10.00 Úvodní část 10.15 - 11.45 I. Nové základní dokumenty rozvoje dopravních systémů, dopravní legislativa, bezpečnost dopravy 11.45 – 12.15 Přestávka 12.15 – 13.45 II. Praktické uplatnění výsledků projektů výzkumu Ministerstva dopravy ČR 13.45 – 14.00 Diskuse 14.00 – 15.00 Oběd 15.00 – 19.00 Exkurze 19.00 – 20.00 Večeře 20.30 – 24.00 Společenský večer 05.06.2008 08.30 Zahájení programu druhého dne 08.45 – 10.45 III. Nové technologie a nová zařízení při výstavbě a rekonstrukcích pozemních komunikací, hlukové studie 10.45 – 11.15 Přestávka 11.15 – 12.30 IV. Silniční správa, příprava a realizace DI opatření, údržba a běžné opravy, životní prostředí, odtahy vozidel 12.30 – 13.00 Diskuse 13.00 Ukončení semináře Volitelný doprovodný program A. Mikulov Jeskyně Na Turoldu Trasa: historické náměstí-Kozí hrádek-Jeskyně Na Turoldu Časové rozmezí: 15.30 – 18.30 hod. Místo setkání s průvodcem: Náměstí 1 – před budovou TIC Mikulov B.Valtice problematika dopravní obslužnosti příhraničního regionu Trasa: Mikulov-Valtice-prohlídka zámku, návštěva salónu vín Časové rozmezí: 15.30 – 19.00 hod. Místo setkání /odjezd busem/, parkoviště na ulici Komenská C.Rakousko- problematika řešení dopravy Vídeň - Brno Trasa: Mikulov-Drasenhofen-Jižní Kříž Moravy/Südmähren Kreuz/-Poysdorf /ochutnávka vín/Mikulov Časové rozmezí: 15.30-19.00 hod Místo setkání s průvodcem a odjezd busem, parkoviště na ulici Komenská

zpět na odborné akce