Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/09 - předběžný obsah

Předběžný obsah:
1. Vědecká část:
Martolos, Richtr - Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek
2. Odborná část
- Bezpečnost dopravy
Bartoš, Richtr - Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Karlovarském kraji
Skládaný- Rizikové faktory na železničních přejezdech
Rákosník - Bezpečnost Strahovského tunelu
Patrný - Výsledky školních projektů v programu Na zelenou + Příklady realizace: Seiner, Rozsypal
- Cyklistická doprava
Krejčí - Cyklistická trasa v Ostravě Vítkovicích – rekonstrukce profilu komunikace
- Zajímavé realizace
Maxa, European Transportation Consultancy – Návrh stavebně atypické malé okružní křižovatky
- Světelná signalizace
Adámek - Tři problémy světelné signalizace v Praze
- Zklidňování dopravy
Šmíd - Vyhodnocení osmého ročníku soutěže - Cesty městy
- Software
Wauer, Německo - INES +, Ein neues Verfahren fur eine inteligente Netzsteuerung (článek z Strassenverkehrstechnik)
Martolos, Software LISA+ pro navrhování světelné signalizace – komunikuje česky
- Vliv dopravy na životní prostředí
Martolos - TP Dopravně inženýrská data pro kvantifikace vlivů automobilové dopravy na životní prostředí
- Ze světa
Řezanka - Paříž
- Předpisy a literatura
Kněžínek - Právní úprava týkající se pozemních komunikací z pohledu aktuálních novel
Seidl
- Zprávy a aktuality
- Informace ČSS
Sekce SAMDI
Sekce Bezpečnosti

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality