Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/08

Dopravní inženýrství 02/08

Časopis lze objednat zde či na www.koura.cz
Bezplatně jej dostanou všichni předplatitelé časopisu Silniční obzor s nejbližším číslem.
Obsah čísla 02/08:
1. Vědecká část
Werner Brilon
Kreisverkehre in Deutschland - ein Situationsbericht - Okružní křižovatky v Německu - situační zpráva, překlad: Tomáš Rücker
lektor: Bartoš
2. Odborné stati
Bezpečnost dopravy:
Ing. Josef Andres - Odsazené křižovatky - ano, či ne?
lektor: Šachlová
Ing. Jiří Ambros, Ing. Milan Dont, Ing. Radim Striegler - Česká observatoř bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
lektor: Šachlová
Ing. Petr Novotný - Místa pro přecházení III - zkušenosti z jejich realizace v extravilánu, Výsledky dopravně-inženýrského průzkumu
lektor: Heinrich
Petr Šmíd - Grantový program - Na zelenou - letos umožnil osmi obcím získat dopravní studii
Zajímavé realizace:
Ing. Ondřej Vohradský - Plošná modernizace komunikační sítě v městské části Plzeň - Slovany
lektor: Heinrich
Zklidňování dopravy
Petr Šmíd - Sedmý ročník soutěže Cesty městy zná své vítěze
lektor: Skládaný
Ing. Michal Hornýš - Rekonstrukce ulice Šafaříkovy v Hlinsku
lektor: Skládaný
Projektování - polemika
Ing. Petr Novotný - Navrhování okružních křižovatek II - chyba velkého průměru malé okružní křižovatky (křižovatka s jedním jízdním pruhem na okruhu)
Dopravní telematika:
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc - Inteligentní dálnice a její architektura
lektor: Lehovec
Dopravní průzkumy:
Juraj Flamik - Monitoring pěší a cyklistické dopravy
lektor: Martolos
Ze světa:
Ing. Martin Krejčí - Postřehy dopravního inženýra z Mallorcy
Předpisy a literatura:
Ing. Luděk Bartoš - Nové vydání TP 103 Navrhování obytných a pěších zón
Ing. Antonín Seidl - Zimní výbavu už musí mít i automobil
Krátké zprávy
Informace ČSS

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality