Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

11. zasedání Rady České silniční společnosti

11. zasedání Rady České silniční společnosti se bude konat dne 21. října 2008 od 9:30 hodin v přednáškovém sále kongresového centra ALDIS, Hradec Králové.
Program zasedání Rady:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání
3) Zpráva o činnosti předsednictva za období od 10. zasedání Rady ČSS
4) Oznámení o přípravě 6. sjezdu ČSS v roce 2009
5) Stanovení místa Silniční konference 2009
6) Informace o přípravách na založení nové sekce Dopravní telematika
7) Různé
Jednání Rady předchází zahájení Silniční konference 2008 a její doprovodné výstavy.

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality