Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Vybrané články z čísla 02/13 online

Vybrané články z čísla 02/13 online

V rubrice "Články" naleznete nově přidané příspěvky, které vyšly v čísle 02/13:
- Jsou opravdu všude nutná větší parkovací stání?
Martin Krejčí (HaskoningDHV CZ Ostrava, martin.krejci@rhdhv.com)
- Český okruh - síť dálnic a rychlostních silnic v ČR je třeba plánovat hustší
Ota Řezanka (Inplan CZ s.r.o., ota.rezanka@inplancz.cz)
- Další novelizace zákona o silničním provozu - Antonín Seidl
- Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích - Sborník přednášek
- Konference Mariánské Lázně 2013

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality