Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Číslo 02/13 vyšlo 20.12.2013

Číslo 02/13 vyšlo 20.12.2013

Časopis si můžete objednat zde: http://obchod.edip.cz/cs/produkty/casopis-dopravni-inzenyrstvi/
Obsah čísla:
Projektování
- Nový německý manuál pro dimenzování silnic (HBS 201X) - Das neue Handbuch für die Bemessung
von Straßen (HBS 201X) Werner Brilon
- Navrhování a realizace křižovatek pohledem projektanta Lumír Zenkl
- Jsou opravdu všude nutná větší parkovací stání? Martin Krejčí
- Cesty městy: 8 ocenění za příkladné zklidnění dopravy Ondřej Lukáš
- Reakce na článek v čísle 2/2012 - Modernizace silnice III/0362 Pardubice-Ohrazenice - Martin Krejčí
- Podpora projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci kompetence SFDI
Tomáš Čoček, Vladislav Rozsypal
- Český okruh - síť dálnic a rychlostních silnic v ČR je třeba plánovat hustší Ota Řezanka
Bezpečnost dopravy
- Bezpečnostní inspekce smrtelné dopravní nehody na okružní křižovatce Petrské náměstí
v Prostějově Michael Vafek
- Relativní nehodovost a riziko zranění na rychlostních a ostatních komunikacích v Praze v roce 2012
a porovnání s Českem Jan Polák
- Nedání přednosti v jízdě má různé příčiny Kateřina Krpešová, Karel Kocián
- Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2012 dle aktualizované
metodiky Alena Vyskočilová, Ondřej Valach, Ondřej Gogolín
Intenzita dopravy
- Vývoj intenzit dopravy na dálniční a silniční síti ČR po roce 2010 Stanislava Kubešová
Ze světa
- Japonsko očima dopravního inženýra, XX. světový kongres ITS Tokio - Poznatky z cesty Petr Novotný
- Zahraniční odborný tisk
- Předpisy a literatura
- Zprávy a aktuality
- Informace ČSS

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality