Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Povodně 2013 - 1,3 miliardy korun z rezervy SFDI a 2 miliardy ze státního rozpočtu na opravy dopravní infrastruktury

1,3 miliardy korun z rezervy SFDI budou použity na zprůjezdnění, opravy a údržbu dálnic, silnic I. třídy, železničních tratí a silnic II. a III. třídy ve vlastnictví státu a krajů.
Správci komunikací mohou o prostředky okamžitě žádat a využít možnosti zálohových plateb, z nichž mohou ihned hradit údržbu a opravy tak, jak je budou postupně zjišťovat.
(Část peněz bude pravděpodobně bude vyčleněna také na opravy cyklostezek.)
Bližší informace na http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/povodne-2013/
Další 2 mld. Kč uvolnila vláda z rozpočtu. Tyto prostředky budou použity na povodněmi poškozenou dopravní infrastrukturu v majetku státu a krajů a zlepšení technického stavu dálniční a silniční sítě.
Ministerstvo dopravy bude poskytovat finanční pomoc i na opravy místních komunikací.
Více na www.mdcr.cz

Zadavatelé mohou v zadávání veřejných zakázek na stavby a komunikace poničené povodněmi uplatnit výjimku ze zákona. Na výsledek řízení pak nemusí čekat několik měsíců jako v obvyklých případech.
Krajně naléhavým případem je například stržená příjezdová cesta k vesnici či městské části, kam nevede jiná komunikace.

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality