Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Číslo 01/08 časopisu Dopravní inženýrství právě vyšlo

Číslo 01/08 časopisu Dopravní inženýrství právě vyšlo

Nové číslo časopisu právě vyšlo.
Zdarma jej dostanou předplatitelé Silničního obzoru a silniční správní úřady. Další zájemci objednávejte prosím zde nebo na www.koura.cz

Obsah čísla:
Vědecká část
Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jiří Kašpar,Ing. Vladislav Rozsypal
Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu
Bezpečnost dopravy
Ing. Petr Pokorný, Ing. Pavel Skládaný
Omezení jízdy nákladních vozidel v levém jízdním pruhu na dálnicích a rychlostních komunikacích
Ing. Ondřej Kyp
Aplikace normových požadavků na délky přechodů v projekční praxi
Ing. Petr Novotný
Místa pro přecházení II - zkušenosti z jejich realizace v extravilánu
Ing. Ondřej Vohradský
Vyznačená, signalizovaná místa pro přecházení v Plzni
Ing. František Zukerstein st.
Přechody pro chodce a náměty k jejich řešení
Jarmila Johnová
První zkušenosti s projektem "Na zelenou" v České republice1
Cyklistická doprava
Ing. Luboš Kala
Drážní stezky - šance pro oživení zaniklých železnic
Ing. Pavel Skládaný
Jak pomoci rozvoji cyklistické dopravy v České republice?
Projektování
Ing. Ota Řezanka
Navrhování okružních křižovatek chyba protisměrných oblouků
Ing. Martin Krejčí, Ing. arch. Karel Bařinka
Porovnání zahraničních zkušeností s dopravním řešením okolí stadionů
Životní prostředí
Ing. Jan Martolos, Mgr. Jan Karel
Možnosti zpřesnění výpočtů emisí automobilů pomocí dopravně inženýrských údajů
Dopravní nehodovost
pplk.ing.Josef Tesařík
Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2007 - konečná data
Prognózy
Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos
Aktualizace prognózy dopravních výkonů automobilové dopravy do roku 2040
Ze světa
Ing. Martin Krejčí, Jiří Guřan, Ing. Luisa Elblová, Ing. Ondřej Bojko Postřehy z Holandska
Předpisy a literatura
Ing. Lubomír Tichý, CSc.
Předpisy MD pro dopravní inženýrství a projektování PK - Předpisy nové a aktualizované 2007-8
Ing. Antonín Seidl
Pravděpodobně poslední "malá" novela zákona o silničním provozu
JUDr. Pavel Bušta
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla opět nově
Ing. Radim Striegler, Ing. Milan Dont, Ing. Pavel Tučka
Nové technické podmínky ministerstva dopravy, zpomalovací pruhy - TP 85
Krátké zprávy
Informace ČSS
Kalendář připravovaných akcí

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality