Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/12 - právě vyšlo

Dopravní inženýrství 01/12 - právě vyšlo

Číslo 01/12 bude všem předplatitelům rozesláno do konce června.

Časopis již není přílohou Silničního obzoru, je nutné si jej samostatně objednat. Je ukončeno zasílání spolu se Silničním obzorem.
Předplatné objednávejte zde:
http://obchod.edip.cz/cs/produkt/predplatne-casopisu-dopravni-inzenyrstvi/
Objednávky přijímáme i e-mailem: obchod@edip.cz

Obsah čísla:
1. Vědecká část
- Gavulová - Kapacita neřízených křižovatek
2. Odborná část
Projektování:
- Brilon - Mini-Kreisverkehre
- Novotný - Malé okružní křižovatky v České republice
- Vohradský - Předsazené přechody pro chodce u tramvajových zastávek
- Ambros - Optimalizace směrových návrhových prvků pozemních komunikací
Bezpečnost dopravy:
- Adámek, Burgr - Nehody chodců na vyznačených neřízených přechodech přes dvoupruhové jednosměrné jízdní pásy
- Mičunek - Zkrácená analýza dopravních nehod (R46)
- Slabý - Reakce na článek - Okružní křižovatka Vítězné náměstí v č.2/2011
- Skládaný, Skládaná, CDV - Průzkum chování řidičů a chodců na železničních přejezdech
Hromadná doprava
- Řezanka: - Optimalizace MHD - Karlovy Vary
Vliv dopravy na životní prostředí :
- Laža - Omezení negativních vlivů motorové dopravy na kvalitu ovzduší ve statutárním městě Ostrava
- Liberko - Aktuálnost a kompatibilita vstupních dat - nutné podmínky korektních výsledků výpočtů hluku z automobilové dopravy po roce 2011
Ze světa :
- Smejkalová - Zajímavé projekty z Nového Zélandu
Předpisy a literatura:
- Seidl - novela zákona a vyhlášky
- Dotaz - Město Kaplice - odpověď Seidl (dopravní značení)
Zprávy a aktuality:
Informace ČSS:

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality