Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/12 v prodeji

Dopravní inženýrství 02/12  v prodeji

Časopis můžete objednávat na obchod.edip.cz.
Obsah čísla:
Vědecká část
Kapacita výjezdu z okružní křižovatky v závislosti na intenzitě přecházejících chodců - Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš
Identifikace nehodových lokalit - Ing. Petr Pokorný, Ing. Radim Striegler
Bezpečnost dopravy
Diskuse k článku: Byla by na světelné signalizaci blikající zelená před žlutou přínosem nebo spíše negativem? - Stan Teply, Ph.D., Dr.h.c., P.Eng., Professor Emeritus, prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Systém pro komplexní posouzení kritických míst na komunikacích pro potřeby dopravní policie ČR - Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Šťastný, Ing. Pavel Tučka
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací - Ing. Milan Dont, Ing. Bc. Jana Košťálová
Dopravní nehodovost
Okružní křižovatka Vítězné náměstí - dlouhodobě výrazně nejnehodovější křižovatka v Praze - Ing. Jan Adámek, Ing. Richard Burgr
Cyklistická doprava
Cyklistické postřehy z Vídně - Ing. Martin Krejčí
Projektování
Rekonstrukce komunikací bloku K Višňovce, Železničního pluku, Rokycanova a Pichlova - Ing. Hynek Seiner
Soutěž Cesty městy desetiletá - Petr Šmíd
Prognóza
Faktory vysvětlující vlastnictví automobilu v ČR - Mgr. Jan Urban, Mgr. Milan Ščasný, PhD
Vliv dopravy na životní prostředí
Hodnocení dynamické skladby vozového parku na silniční síti České republiky - Mgr. Jan Karel, Mgr. Radek Jareš
Zvyšování účinnosti migračních objektů na dálniční a silniční síti ČR - Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
Ze světa
Mexiko očima dopravního inženýra - Ing. Petr Novotný
Předpisy a literatura
Pravidla silničního provozu – novelizace na pokračování - Ing. Antonín Seidl
Novela zákona o silničním provozu a změny v rozsahu řidičských oprávnění k řízení jízdních souprav - JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
Aktualizace zásad dopravního značení na pozemních komunikacích – rok 2011 - Ing. Antonín Seidl
Posuzování kapacity křižovatek - nové odborné publikace a software - Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš
Zprávy a aktuality
Informace ČSS

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality