Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek - V PRODEJI !!!

TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek - V PRODEJI !!!

Odborná kniuha Posuzování kapacity okružních křižovatek se zabývá výpočtem a posuzováním kapacity všech druhu okružních križovatek s předností v jízdě na okružním pásu. Platí pro okružní križovatky pozemních komunikací i připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace. Platí pro posuzování nových, stávajících i rekonstruovaných okružních križovatek.

Publikace je rozdělena do tří částí:
- Komentář k metodice a doporučené postupy pro aplikaci metodiky
- Příklady výpočtu podle TP 234
- Přetisk certifikované metodiky, která byla schválena Ministerstvem
dopravy ČR ve formě technických podmínek TP 234 Posuzováni kapacity okružních křižovatekzpět na úvod

zpět na všechny aktuality