Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Časopis Dopravní inženýrství 01/11 právě vyšel !!!

Časopis Dopravní inženýrství 01/11 právě vyšel !!!

Objednávat si jej buď jednotlivě nebo formou předplatného na adrese obchod.edip.cz.

Obsah:

- Prognóza vývoje počtu osobních automobilů v České republice
Ing. Lukáš Mohelský
- Byla by na světelné signalizaci blikající zelená před žlutou přínosem nebo spíše negativem?
Ing. Jan Adámek
- Nedání přednosti vozidlu jedoucímu nedovolenou rychlostí
doc.Ing.Jindřich Šachl, CSc
- Jak dlouho trvá dopravní nehoda
Ing. Zora Šachlová
- Vedení cyklistů okružními křižovatkami
Ing. Petr Pokorný
- Úpravy dopravního značení pro cyklisty v Ostravě
Ing. Martin Krejčí
- Kapacita okružních křižovatek s vícepruhovými vjezdy
Ing. Martin Smělý, Ing. Michal Radimský, Mgr. Tomáš Apeltauer,
- Kvalita projektů dopravních staveb
Ing. Petr Novotný
- Výjezdové větve okružních křižovatek
Ing. Ota Řezanka
- Praktické zkušenosti s prováděním dopravních průzkumů
Ing. Vladislav Rozsypal, Ing. Jan Martolos
- Dálkové migrační koridory pro velké savce a dopravní infrastruktura
Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
- Předpisy MD pro pozemní komunikace vydané v roce 2010 a 2011
Mgr. Václav Mráz
- Navrhované úpravy ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích v rámci změny č. 1
Ing. Miloslav Müller, Ing. Petr Kůrka, Ing. Radek Mátl
- Zákon o silničním provozu – drobné změny zavedeny, podstatnější se chystají
Ing. Antonín Seidl

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality