Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Česká dopravní stavba a dopravní technologie roku 2010

Je možné hlásit i stavby pro cyklistickou a pěší dopravu!!!
Přihlášku do soutěže nutno podat do 9. 5. 2011.
Do soutěže mohou být přihlášeny stavby a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Kategorie:
A. DOPRAVNÍ STAVBY
1) pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů)
1. stavby nad 100 mil. Kč
2. stavby do 100 mil. Kč
2) drážní stavby (včetně mostů a tunelů)
3) stavby pro vodní a leteckou dopravu
4) stavby pro cyklistickou a pěší dopravu
5) ostatní (nádražní budovy, haly, terminály, aj.)
B. DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
1) systémy řízení a organizace dopravy
2) systémy dopravní telematiky
C. VÝRAZNÉ INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
jejichž výsledkem je snížení energetické náročnosti dopravy nebo nový design.
Kontakt:
Manažerka soutěže:
Kateřina Ondrová, souteze@top-expo.cz +420 725 405 055
Marketingový ředitel:
Ing. Martin Dostoupil, marketing@top-expo.cz +420 723 950 992
Pr a asistentka týmu:
Karolina Stanislavová, sekretariat@top-expo.cz +420 222 222 936

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality