Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Číslo 01/08 uzavřeno - obsah

Předpokládaný obsah čísla 01/08:

1. Vědecké stati:
Bartoš, Rozsypal- Kapacita rampy mimoúrovňové křižovatky
lektoři: Adámek, Andres

2. Odborné stati
Bezpečnost dopravy:
Pokorný -Bezpečnost extravilánových silnic nižších kategorií
Kyp (CityPlan) - Přechody pro chodce a potřeba změny normy
Novotný - Přechod pro chodce v extravilánu
Zukerstein - Přechody pro pěší
Vohradský - Místa pro přecházení realizovaná v Plzni
Johnová - Zkušenosti z programu - Na zelenou

Cyklistika:
Kala - Nadace partnerství - Drážní stezky - Cyklostezky na zrušených železnicích v ČR
Rozsypal - Praktické zkušenosti se zpracováním generelů cyklistické dopravy
Skládaný - Jak pomoci rozvoji dopravy v České republice?

Projektování:
Řezanka - Okružní křižovatky pohledem projektanta
Krejčí - Příprava rekonstrukce městského stadionu v Ostravě a dopravní řešení
Striegler, Dont - Nové technické podmínky TP85 - Zpomalovací prahy na pozemních komunikacích

Životní prostředí:
Martolos - Víceemise ze studených startů motorů, dopravně inženýrská data pro výpočet

Dopravní nehodovost:
Tesařík - Přehled dopravní nehodovosti v roce 2007

Prognózy:
Bartoš, Martolos - Aktualizace prognózy dopravních výkonů automobilové dopravy v ČR do roku 2040

Software:
Martolos, Doubek - Software na posuzování kapacity neřízené křižovatky EDIP-Ka

Ze světa:
Krejčí + kolegové z ostravské pobočky DHV - Poznatky z aplikace dopravně-inženýrských opatření na zklidňování dopravy v Nizozemsku.

Předpisy a literatura:
Tichý - Přehled nových a aktualizovaných předpisů MD pro dopravní inženýrství a projektování pozemních komunikací
Seidl - Novela pravidel provozu na pozemních komunikacích
Bušta - Novinky v právní úpravě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která nabývá účinnosti 1. června

3. Informace ČSS

4. Krátké zprávy:
Čarský - Informace o studentském mezinárodně dopravním semináři (MEPS)
Bartoš - Připravovaná revize TP 103 Navrhování obytných a pěších zón
Informace o konferenci - Bezpečná silniční infrastruktura (CityPlan - Informace o semináři EDIP (listopad 2008)

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality