Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Číslo 02/10 vyšlo 17.12. - nahlédněte do obsahu

Číslo 02/10 vyšlo 17.12. - nahlédněte do obsahu

Časopis Dopravní inženýrství byl rozeslán jej předplatitelům, autorům a inzerentům.
Předplatitelé časopisu Silniční obzor jej obdrželi spolu s číslem 12.
Další zájemci mohou objednávat z www.koura.cz nebo e-mailem: srkalova@edip.cz, kde prosíme uveďte firmu, IČO a DIČ.
Obsah:
Vědecká část
- Závislost hodnoty kritického časového odstupu na stupni vyčerpání kapacity neřízené úrovňové křižovatky
Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos
Bezpečnost dopravy
- Jsou světelně řízené křižovatky v Praze bezpečnější než křižovatky neřízené?
Ing. Jan Adámek, Ing. Richard Burgr
- Nehody chodců na vyznačených neřízených přechodech v Praze v období 1998 - 2009 a zákon č. 361 / 2000 Sb.
Ing. Jan Adámek
- Vliv návrhových prvků na chování uživatelů silnic a městských komunikací ve vztahu k rychlosti a bezpečnosti
Prof. Ing. Stan Teply CSc., Dr. h. c.
Zklidňování dopravy
- V letošním ročníku soutěže Cesty městy bylo oceněno osm dopravních řešení
Ing. Petr Šmíd
Cyklistická doprava
- Poznatky z dopravního plánování v SRN
Ing. Martin Krejčí
Zajímavé realizace
- Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě
Ing. František Jirásek
- Zvýšení bezpečnosti provozu u základní školy Broumovská v Liberci
Ing. Vladislav Rozsypal
Projektování
- Malá okružní křižovatka u kaple sv. Anny v Bystřici nad Pernštejnem
Ing. Aleš Sitař
Vliv dopravy na životní prostředí
- Stanovování hlučnosti povrchů vozovek pomocí metody SPB
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Ing. Rudolf Cholava, Ing. Jiří Jedlička
Software
- Moderní nástroj pro realizaci směrových dopravních průzkumů
Ing. Bc. Tomáš Kučera, Ing. Martin Langr
Ze světa
- Putování po pobaltských republikách, Polsku a Finsku
Ing. Petr Novotný
Předpisy a literatura
- Úvaha nad předpisy pro dopravní projektování
Ing. Ondřej Vohradský
- Informace o vybraných změnách ČSN pro projektování pozemních komunikací
Ing. Zora Šachlová
- Nedání přednosti rychle jedoucímu vozidlu - kdo bude viníkem nehody? JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
- 7. novela vyhlášky 30 - něco pro cyklisty
Ing. Antonín Seidl
- Cyklistická doprava: chystají se změny v zákoně i v přístupu její podpory
Ing. Jaroslav Martínek
Zprávy a aktuality
Informace ČSS

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality